ÄNDAMÅL

Nätverket Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa.
 
VI ska verka för att demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen samt initiera och planera utvecklingsinsatser som berör medlemsföreningarna och deras verksamhet i samverkan med offentlig sektor i Värmland och andra aktörer.

mål 2018

  • Hållbar struktur för nätverkets organisation
  • Skapa en hemsida
  • Upprätta nyhetsbrev
  • Genomföra två nätverksträffar för medlemsorganisationer
  • Rekrytera 35 regionala medlemsorganisationer
  • 90 procent av medlemsorganisationerna ska närvara vid överenskommelsens aktiviteter (under 2018 planerade aktiviteter: en signeringskonferens, två workshops, en dagskonferens)

BLI MEDLEM?

Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Värmland bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i Nätverket Värmlands Idéburna. Med förening avses medlemsägda organisationer med egen demokratiskt vald styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt medlemskap.

Förening som önskar medlemskap i Nätverket Värmlands idéburna ställer medlemsansökan till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap.

MEDLEMMAR

Här kommer vi lista alla organisationer som är medlemmar hos oss.