STYRELSE

Lena Olsson, Svenska kyrkan, ordförande
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan, vice ordförande
Beatrice Högå, Brottsförebyggande centrum i Värmland, kassör
Anna Tyrén, Companion Värmland
Dámour Nordkvist, Igitego
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Monica Ståhl, IOGT-NTO
Naeimy Blücher Johansson, Röda Korset  
Per Dalebjer, Värmlands idrottsförbund