STYRELSE

Lena Olsson, Svenska kyrkan, ordförande
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan, vice ordförande
Jan Elofsson, Civilisationen
Anna Tyrén, Companion Värmland
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Monica Ståhl, IOGT-NTO
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda