VÅRT UPPDRAG

VI vill främja utvecklingen av samt skapa förutsättningar för civilsamhället i Värmland. VI vill också utgöra en plattform för idéburna organisationer att kunna agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i bred bemärkelse i länet.

bli medlem!

Vill ni bli medlemmar?

Vi främjar utvecklingen av föreningslivet i Värmland!

KALENDARIUM

Nätverksträffar inställda!

På grund av Corona ställer vi in våra nätverksträffar tillsvidare. 

ÖVERENSKOMMELSEN VÄRMLAND

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer. En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter. Läs mer här.